Zadzwoń do nas! Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania - tel. (52) 345 33 03

Projekt Kapitał Ludzki

/Projekt Kapitał Ludzki
Projekt Kapitał Ludzki2018-08-22T15:04:43+02:00

Projekt Kapitał Ludzki

Projekt   „Szybkie czytanie i pisanie? Żaden problem!”

Na terenie Gminy Liszki w SP w Cholerzynie oraz filii w Mnikowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.5.  realizujemy projekt pt. „Szybkie czytanie  i pisanie? Żaden problem !”

Projekt jest finansowany w całości przez fundusze unijne i realizowany przez trenerów Szkoły Pamięci Wojakowskich. Wyłonieni w wyniku testu diagnostycznego uczniowie obu szkół biorą udział w zajęciach rozwijających pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz usprawniających technikę czytania.

Wsparciem objęci są uczniowie mający problemy dyslektyczne i zaburzenia koncentracji uwagi. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich. Zajęcia zaczęły się w połowie października, a skończą w połowie stycznia rozdaniem certyfikatów wszystkim oraz nagród – najlepszym uczestnikom zajęć.

Dzieci spotykają się z trenerem dwukrotnie w ciągu tygodnia, po lekcjach na 90 – minutowym treningu.  Oprócz technik pamięciowych oraz usprawniających czytanie ze zrozumieniem uczestnicy ćwiczą myślenie logiczne i abstrakcyjne, zdolności matematyczne, podzielność uwagi. Pracują też nad spostrzegawczością oraz zwiększeniem tempa pracy i pewności siebie.

Ogromnym wsparciem dla trenera i uczestników zajęć jest platforma e-learningowa wraz z zestawem programów multimedialnych, która motywuje dzieci do pracy i uatrakcyjnia treningi.  Zastosowanie programów komputerowych do ćwiczeń pozwala na podwyższanie stopnia trudności, w sposób prawie niezauważalny dla uczestników zajęć – treści zapamiętywane na zajęciach stają się stopniowo coraz bardziej złożone, a czas na ich zapamiętanie systematycznie maleje.

Klikaj poniżej na galerię i zobacz zdjęcia w powiększeniu